GeoRest kodeeksempel Geometri vist i OpenLayers

Eksempel på søgning af matrikel med GeoREST API vha. jQuery getJSON metoden med visning af hver feature i responset som en feature (polygon) i OpenLayers. Ejerlavskode og matrikelnummer anvendes som label.

Vedr. OpenLayers vises resultatet som en feature ovenpå en WMTS baselayers.

Input

Output på kort