GeoRest kodeeksempel jQuery getJSON og OpenLayers

Eksempel på søgning af adresser med GeoREST API vha. jQuery getJSON metoden med visning af hver feature i responset som en marker i OpenLayers.

Selve søgningen er det samme som i eksemplet med getJSON. Vedr. OpenLayers vises resultatet som markers ovenpå en WMTS baselayers.

Heads up: I dette eksempel vises en marker med et billede. Er der mere end én marker skal man huske at klone billedet. Se kildekoden for eksempel.

Og husk at sætte &geometry=true!

Input

Output på kort

Output i liste

Vej Postdistrikt