GeoRest kodeeksempel jQuery ajax

Eksempel på søgning af adresser med GeoREST API vha. jQuery ajax metoden.

Med jQuery.ajax kan man lave asynkrone HTTP kald og håndtere mange forskellige response formater, og altså ikke bare JSONP. Desuden er der flere settings muligheder end med jQuery getJSON, som er en abstraktion af ajax metoden.

Hvor der med plain JavaScript eksemplet ikke kræves nogle yderligere ressourcer, kræver dette eksempel jQuery. Til gengæld er koden mere overskuelig ved at HTML og JavaScript er helt adskilt.

Heads up: Ved at sætte callback=? vil jQuery selv tildelde callback et navn, og man slipper dermed selv for at holde styr på dette. Husk også at sætte f=jsonp, da responset ellers ikke er padded.

Input

Output

Vej Postdistrikt Afstand