GeoRest kodeeksempel plain JavaScript

Eksempel på søgning af adresser med GeoREST API vha. plain JavaScript, altså uden brug af et JavaScript framework som jQuery.

Med brug af plain JavaScript dannes der dynamisk og vha. JavaScript et nyt <script> DOM element i head sektion. I det nye DOM element sættes src attributten til at være URL'en til GeoREST API forespørgslen. Responset fra GeoREST API'et vil efterfølgende processeres jf. den logik, der er i funktionen med navnet angivet i callback parameteren. I dette eksempel hedder funktionen til at processere responset parseResponse, hvilket betyder, at URL'en til GeoREST API indeholder callback=parseResponse.

Heads up: Det er ikke nok at sætte parameteren callback. Husk også at sætte f=jsonp, da responset ellers ikke er padded.

Input

Output

Vej Postdistrikt Afstand